Enkodery absolutne z osią

enkoder absolutny
Enkodery magnetyczne absolutne z osią

Przetworniki z osią. W przetwornikach kodowych pozycja kątowa jest zawarta jako...

enkoder absolutny
Enkodery optyczne absolutne z osią

Przetworniki z osią. W przetwornikach kodowych pozycja kątowa jest zawarta jako...