Enkodery optyczne absolutne z osią

Przetworniki z osią. W przetwornikach kodowych pozycja kątowa jest zawarta jako cyfrowa informacja na tarczy podziałowej przetwornika. Dzięki temu informacja ta stoi natychmiast do dyspozycji jako słowo kodowe zaraz po włączeniu lub po przerwie w zasilaniu, względnie również po przekroczeniu częstotliwości granicznej.

Enkodery MAK50
Enkodery MAK50

Przetwornik obrotowo-kodowy typu MAK50 jest enkoderem 10-bitowym w bardzo korzys...

MAL40x
MAL40x

Przetwornik optoelektroniczny obrotowo-kodowy typu MAL40x jest enkoderem absolut...

MAL41x
MAL41x

Przetwornik optoelektroniczny obrotowo-kodowy typu MAL41x jest enkoderem absolut...