Enkodery optyczne absolutne z otworem

Przetworniki z otworem. W przetwornikach kodowych pozycja kątowa jest zawarta jako cyfrowa informacja na tarczy podziałowej przetwornika. Dzięki temu informacja ta stoi natychmiast do dyspozycji jako słowo kodowe zaraz po włączeniu lub po przerwie w zasilaniu, względnie również po przekroczeniu częstotliwości granicznej.

Enkodery MAL42x
Enkodery MAL42x

Przetworniki z otworem. W przetwornikach kodowych pozycja kątowa jest zawarta ja...