Enkodery magnetyczne absolutne z otworem

Przetworniki z otworem. W przetwornikach kodowych pozycja kątowa jest zawarta jako cyfrowa informacja na tarczy podziałowej przetwornika. Dzięki temu informacja ta stoi natychmiast do dyspozycji jako słowo kodowe zaraz po włączeniu lub po przerwie w zasilaniu, wględnie również po przekroczeniu częstotliwości granicznej.

Enkodery MAB22H
Enkodery MAB22H

MAB22H dzięki swym właściwością wykonania dedykowany jest do pracy w warunkach o...

Enkodery MAB22AH
Enkodery MAB22AH

MAB22AH dzięki swym właściwością wykonania dedykowany jest do pracy w warunkach...

WMK16 Enkoder magnetyczny inkrementalny z otworem
WMK16 Enkoder magnetyczny inkrementalny z otworem

Przetwornik hallotronowy z kółkiem magnetycznym znajduje zastosowanie tam gdzie...