DE38 - moduł wyświetlacza LED

DE38 to moduł wyświetlacza LED. Uniwersalny moduł wyświetlacza z interfejsem MODBUS-RTU. DE38-MODBUS jest uniwersalnym, sześciocyfrowym wyświetlaczem współpracującym z urządzeniami z interfejsem MODBUS-RTU. Dzięki swojej uniwersalności urządzenie może pracować zarówno w trybie MASTER (jako nadrzędna jednostka odpytująca moduły pomiarowe), lub jako SLAVE pełniąc rolę rozszerzenia na przykład dla sterowników PLC. Zastosowany czerwony, siedmiosegmentowy wyświetlacz o wysokości cyfry 38 mm sprawia, że urządzenie znajduje szerokie zastosowanie w przemyśle, wszędzie tam, gdzie zależy nam na wyraźnym wyświetleniu wartości pomiaru.

Właściwości:

połaczenie

połaczenie
Przykład pracy wyświetlacza DE38-MODBUS jako urządzenie typu SLAVE wyświetlające wartości przekazywane ze sterownika PLC (górny schemat) oraz jako urządzenie typu MASTER odpytujące moduł pomiarowy o wartość pomiaru (dolny schemat).
program PC
Okno z programu DE38-MODBUS-PC do konfiguracji wyświetlacza, trybu pracy i wyboru rejestrów MODBUS.
Download