Enkodery
 szukaj   start   misja   produkty   pliki   kontakt

Grupy produktów

Enkodery obrotowe
Akcesoria dla enkoderów
Zadajniki
Enkodery z kołem pomiarowym
Głowice magnetyczne
Sprzęgła
Liczniki/Wskaźniki WObit


  - Wiadomości teoretyczne


Przetworniki obrotowo-impulsowe (enkodery)

 

 

Enkodery inkrementalne
i absolutne
 

 

Zadajniki impulsowe 

 

 

Enkodery
z kolem pomiarowym

 

Glowice magnetyczne

 

 

Liczniki/Wskazniki
 

 

 

Przetworniki obrotowo-impulsowe są przeznaczone do pomiaru przemieszczeń kątowych, a więc zarówno do pomiaru kąta jak i prędkości kątowej. Z pomocą napędu paskowego, zębatki lub koła ciernego mogą być mierzone również przemieszczenia liniowe. Przetworniki te pozwalają na określenie pozycji względnej przez zliczanie impulsów. Przy tym kierunek ruchu może być rozpoznawany dzięki przesunięciu fazowemu kanałów A i B, tak, że elektronika współpracująca musi dodawać lub odejmować przychodzące impulsy (tzw. kwadratura). Kanał zerowy C (indeks) oznacza przy każdym obrocie przetwornika pozycję absolutną, która może służyć do wyznaczania pozycji zerowej układu pomiarowego. Przy zgraniu tego sygnału z sygnałem z inicjatora umieszczonego np. na początku stołu frezarki, uzyskać można precyzyjny punkt zerowy mimo dużej histerezy inicjatora. Rozdzielczość przetwornika określana jest w działkach odpowiadających liczbie kresek na tarczy podziałowej przetwornika lub liczbie okresów fali prostokątnej wychodzącej z jednego kanału przetwornika. Licznik rozróżnia wszystkie zbocza sygnałów prostokątnych, co zwiększa liczbę impulsów 4-krotnie. Przetworniki impulsowe wykonywane są w kilku standardach wyjść: najpopularniejszy OC umozliwia pracę wyjścia z różnym od zasilania przetwornika napięciem układu wejściowego i jest idealny do zapewnienia optoizolacji układu pomiarowego, standard NL z zasilaniem +5V dobrze nadaje się w do dużych prędkości, standard PP chętnie jest stosowany w warunkach przemysłowych ze sterownikami PLC. W szerokiej gamie przetworników oferujemy enkodery do pracy ręcznej jako zadajniki, miniaturowe w obudowie przemysłowej, przemysłowe ze wzmocnioną osią, z otworem na oś, o małej i bardzo dużej rozdzielczości.

MOL300-1250-KB
Optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy MOL30X jest tanim, przemysłowym przetwornikiem inkrementalnym, w obudowie metalowej. Przeznaczony do ...
[szczegóły]
MOK40-2048-5-BZ-N
Optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy MOK40 jest przemysłowym przetwornikiem inkrementalnym w przebojowej cenie, w obudowie metalowej, prze...
[szczegóły]
MOL315-1500-PA

Optoelektroniczny przetwornik obrotowo-impulsowy MOL31x jest tanim, przemysłowym przetwornikiem inkrementalnym, w obudowie metalowej, ze wzmocnioną os...
[szczegóły]
   
enkodery inkrementalne
start   misja   produkty   pliki   kontakt